HILJUTISED UURINGU TULEMUSED: PREP-programm üksikisikutele mõju-uuring 2020

EELMISED UURINGU TULEMUSED: PREP-paarisuhtekoolituse mõju-uuring

EELNENUD UURINGUD 2015-2016

Registreerumine PREP-paarisuhtekoolituse mõju-uuringu kontrollgruppi on lõppenud! 

SA Väärtustades Elu ja Tartu Ülikool kutsusid 2015. a  suhtes paare osalema paarisuhtekoolituse PREP – Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programmi mõju-uuringus.

Uuringuga soovisime teada saada, kuivõrd PREP paarisuhtekoolituse läbimine mõjutab paarisuhte kvaliteeti ja partnerite rahulolu eluga laiemalt. Selleks kogusime võrreldavaid andmeid nii koolituse läbinud kui ka koolitust mitteläbinud paaride (e. kontrollgrupi) käest. Kontrollgrupis osalemine tähendas mõlema partneri jaoks ühe küsimustiku täitmist 2015 detsembris ja teise täitmist hiljemalt 2016 märtsiks.

Lisainfo

Uuringut viis läbi Tartu Ülikool. Uuringus osalemine oli konfidentsiaalne. Küsimustikus antud vastuseid ei avaldatud koolituste korraldajatele ega kõrvalistele isikutele, neid kasutati üldistatud kujul PREP-paarisuhtekoolituse efektiivsuse uurimiseks.

Ühe küsimustiku täitmine võttis aega umbes 15- 20 min.

Küsimustiku üheks osaks oli isiksuse test, mille tulemused olid kättesaadavad kohe peale testi tegemist (isiksusetesti tagasiside näidis).

Samasisulisi paarisuhte rahulolu olulisuse uuringuid on läbi viidud Norras, USA-s jm, nendes on osalenud üle 50 000 paari.

PREP (Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm) on rahvusvaheliselt tuntud tõenduspõhine ning üks enimuuritud ja pikema järelmõjuga programm, mis kuulub ainsa paarisuhteprogrammina ka NREPP-i  (USA riiklik tõenduspõhiste programmide ja sekkumiste register).

Tõenduspõhiste programmide register!

Uuringu läbiviimist toetas EV Sotsiaalministeerium HMN kaudu projekti „Turvalisus perekonnas = Turvalisus ühiskonnas“ raames. Projekt oli mõeldud SA Väärtustades Elu (SAVE) senise tegevuse jätkamiseks ja positiivset vanemlust edendavate tegevussuundade arendamiseks. Projekti üks tegevussuundi oli uurida, kuidas mõjutab PREP-paarisuhtekoolitus paarisuhtekvaliteeti ja seeläbi ka igaühe isklikku elukvaliteeti ning pereelu üldisemalt.

Rohkem infot kodulehelt www.prep.ee või sotsiaalmeediast – FB leheküljed SA Väärtustades Elu, PREP Eestis, Suhteekspert.

Kontaktisik on Kaia Kapsta-Forrester (kaia.kapsta@save.ee, mob. +372 56460262).