SA Väärtustades Elu alustas paarisuhet tugevdava ja lahutusi ennetava koolitusprogrammi, PREP- paarisuhtekoolituse, koolitajate väljaõppega. Esimesel eestisisesel paarisuhtekoolitajate koolitusel õpivad uusi ja täiendavad seniseid praktilisi kogemusi 24 tulevast koolitajat. Mitmed koolitajate väljaõppes osalejad on seotud Gordoni perekooliga, lisaks osalevad programmis pereterapeudid ja raseduskriisinõustaja ettevalmistuse ja töökogemusega nõustajad.

PREP- paarisuhtekoolitus (The Prevention and Relationship Enhancement Program) on paarisuhet tugevdav ja probleeme, sh lahutusi ennetav koolitusprogramm, mis on välja töötatud Denveri Ülikoolis Colorados ja põhineb enam kui 25 aasta jooksul läbiviidud empiirilistel uuringutel kooselu ja paarisuhete vallas.

„ Nüüdsest on PREP-paarisuhtekoolitus raseduskriisi nõustamissüsteemi ülesehitamise kõrval meie teine suur tegevusvaldkond“, sõnas SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta. „ Nende kahe valdkonna vahel on tugev seos, sest paljude raseduskriisi juhtumitega kaasneb enamasti paarisuhteprobleem. Põhjamaad on seda mõistnud, näiteks Norras toetab riik paare pärast esimese laps sündi tasuta PREP – paarisuhtekoolitusel osalemise võimalusega,” lausub Kapsta.

PREP- paarisuhtekoolitus on täiskasvanute täiendkoolituse vorm, mis aitab teadvustada läheduse olulisust paarisuhtes, pöörab tähelepanu efektiivsete suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste loomisele ja arendamisele paaride vahel. Lisaks aitab koolitus teadvustada ja kohandada ettekujutusi ja ootusi paarisuhte rollidest ning aitab näha kooselu pikaajalise partnerlusena.

Käesoleva projekti raames kohandatakse PREP-paarisuhtekoolituse metoodika Eesti tingimustele. Selleks õpetatakse välja koolitajad ja ligi 300 paaril on võimalus osaleda tasuta PREP-paarisuhtekoolituses. „Oleme omandanud koolituse metoodika otse PREP-i loojatelt Denveri Ülikoolist ning Norra koostööpartneritelt, kes koordineerivad PREP-paarisuhtekoolituse koolitussüsteemi arendamist Põhjamaades. Senine töökogemus Eestis näitab, et eesti paaridele, sh. meestele sobib PREP- paarisuhtekoolituse metoodika ja selle läbiviimise turvalisus. Nimelt ei räägita koolitusel avalikult isiklikest asjadest, vaid paarid viivad kõik arutelud läbi omavahel,” räägib Karmen Maikalu, üks PREP – paarisuhtekoolituse koolitajate väljaõppe läbiviijatest ja SA Väärtustades Elu nõukogu liige.

PREP-paarisuhtekoolituse eestindamise ja esimeste koolitajate ettevalmistamise pilootprojekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

www.prep.ee

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.