PREP-paarisuhtekoolituste osalejate tagasiside

Küsimus7 palli skaalas
Kõige üldisemas mõttes leian ma, et PREP paarisuhte koolitus on tulnud või tuleb kasuks meie suhtele.6,355
Kui kasulikuks osutus oma partneriga aja veetmine?5,925
Ma õppisin palju.5,946
PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena arvan, et mina ja mu partner tülitseme tulevikus vähem.5,172
PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena viin sisse muudatused oma elus või paarisuhtes.5,839
Kui kasulikuks osutus täisväärtusliku abielu printsiipide omandamine  (näit: pühendumine, andestus)?5,656
PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena olen rohkem pühendunud meie suhtele.5,796
EDASISOOVITUSINDEKS: Soovitaksin PREP-paarisuhte koolitust sõbralegi.6,387

Tänan!

Vinge ja super! Tänan, suurepärane koolitus ja suurepärased koolitajad

Minu jaoks oli õppematerjal piisav selle koolituse osas.

Läks küll ikka ülesannete täitmisel pingeliseks. Viha, haavumine ja solvumine polnud võõrad. Kuid valehäbi vähenes. Koolitus meeldis väga. Presentatsiooni ja teemadega jäin rahule. Loomulik ja chill suhtlus meeldis. Turvaline oli küsida ja areneda. Aitäh!

PREP- koolitusest võiks ka meediakanalites rohkem juttu olla. Piisavalt on inimesi, kes pole sellest kuulnudki, kuid teavitustöö võtab kindlasti oma aja.

Võiks isegi ajaliselt mahukam olla- viimase päeva viimased teemad lähevad liiga kiiresti. Rohkem sooviks ka peale igat teemat-peatükki, et oleks aega see omavahel läbi käia( vähemalt mõne osa sellest).Aitäh tegijatele!

Sain väga palju  ideid kuidas suhtlemist turvaliseks muuta.

Rohkem vajadus paaridega personaalselt tegeleda, eriti nendega kellel rasked teemad laual. Ja võiks ette küsida teemasid/olukorid, mida võiks käsitleda põhjalikumalt.

Võiksite arendada ülikooli valikaineks.

Oleks tahtnud kõik teemad koolituse jooksul läbi võtta. Mõningad teemad said liiga kiiresti läbi võetud.

Väga tänuväärne koolitus, võiks olla kättesaadav kõigile julgeks kindlasti ka tuttavatele soovitada.

See koolitus oleks kasulik tervele Eesti rahvale võiks olla soovituslik (kohustuslik) abiellujatele.

Väga hea ja kasulik struktureeritud materjal paaridele! Kiitustänu! Edu! Kui ajaressurssi oleks rohkem, siis võiks ehk problemaatilisi harjutusi võimalikult palju kohapeal läbi teha ning kontrollida, anda tagasisidet paaridele kuidas uued oskused välja näevad ja kas nad on õigesti aru saanud.

Koolitus võiks pikem olla, et saaks rohkem praktiseerida ja grupi arvamusi ka kuulda.

Hea materjal, tõlgendab uue nurga alt juba tuntud tehnikaid. VÄGA HEA JA KASULIK!

Hea materjal, kvaliteetne koolitus.

Võiks olla pikem ja põhjalikum.

Võiks pikem olla. Edu!!!

Usun, et see on väga tubli ja vajalik töö/kursus. Väga suurepärane ettevõtmine kogu Eesti jaoks üldse! Palju jõudu ja indu selle tegevuseks! Ja julgust! Tänud veelkord!

Ootamatult hea!!!

Väga tore kvaliteetaeg! Aitäh!

PREP'i tagasiside

Jäta meile oma tagasiside