Tuhandete eestlaste töötamine välismaal paneb nende paarisuhted Eestis tõsiselt proovile. PREP-paarisuhtekoolitajate hinnangul vajab see ühiskonnas järjest sagedamini esinev suhtemall laiemat tähelepanu ja juhendamist, et osapooled saaksid paremini hakkama üksindustunde, stressi ja vastutuse jagamisega pere eest hoolitsemisel.

„Statistikaameti andmetel töötas mullu välismaal ligi 25 000 Eesti püsielanikku, neist üle 60% Soomes,“ rääkis PREP-paarisuhtekoolitaja Kaia Kapsta. „Kuigi selle kohta puudub kindel statistika, on teada, et välismaale lähevad tööd otsima enamasti noored mehed, kellest jääb Eestisse maha tüdruksõber, värske abikaasa või isegi väikesed lapsed. Toimiva paarisuhte hoidmine on keeruline isegi partnerite igapäevases koostöös ja on üsna kindel, et ühe osapoole pideval äraolekul tekivad lisaprobleemid.“

Kaia Kapsta sõnul on avalikkuses rohkem juttu olnud naistest, kelle õlule jääb kodu ja laste eest hoolitsemise vastutus. Kuid raske on ka teisel osapoolel, kes peab välismaal toime tulema üksindustunde ja kahtlustega ning elama pikka aega tingimustes, mida just koduks nimetada ei saa.

„Kahjuks on meie ühiskonnas levinud arvamus, et mehed on lihtsat pere „rahakott“, kellel ei ole äraoleku suhtes erilisi emotsioone, kuid see ei ole nii,“ märkis Kaia Kapsta. „Välismaale tööle minek on enamasti viimane õlekõrs, et võimaldada perele paremat äraelamist. Ühe stsenaariumi kohaselt on raske füüsiline töö ja 24/7 töökaaslastega koos viibimine mehele kurnavad. Ja kui sellele lisanduvad veel probleemid kodus, mis tuleb lahendada piiratud aja jooksul puhkamiseks mõeldud nädalavahetustel, siis on selge, et meestel ei ole lõpuks enam tahtmist koju tulla ega jõudu perele pühenduda. Ja naistel on seda kõike omakorda raske mõista.“

PREP-paarisuhtekoolitaja Karmen Maikalu sõnul on kaugsuhtes tavaline, et osapooled ei suuda oma argumente ja probleeme üksnes telefoni või skype’i teel selgeks rääkida ning arusaamatused on lihtsad tekkima. „Ilusaid koos veedetud hetki enam ühel hetkel juurde ei teki või ei osata neid ise tekitada, kuid just need on püsiva ja rahuldust pakkuva suhte aluseks,“ selgitas Maikalu. „Et suhete ülekuumenemist ja pikemas perspektiivis lahkuminekut vältida, oleks abi näiteks suhtekoolitusest, kus õpetatakse asendama suhtlemise ohumärke ja leidma viise, kuidas läheduse vajadust rahuldada ning koos olemisest rõõmu tunda.“

Karmen Maikalu sõnul on vajadus kaugsuhte osapoolte nõustamise järgi Eestis silmnähtavalt kasvanud, mistõttu alustavad PREP-paarisuhtekoolitajad käesoleva aasta sügisest paaride, aga ka suhte üksikute osapoolte koolitamisega.

„Antud koolitus põhineb USA Denveri Ülikooli poolt välja töötatud materjalil, mida dr Howard Markman augustikuus Eesti PREP-paarisuhtekoolitajatele õpetama tuleb. See toetub eelkõige militaarlähetuses olevate meeste ja naiste paarisuhtekoolitusele, kuid selles käsitletavaid põhimõtteid on võimalik kohandada mistahes välislähetusel viibivate osapoolte nõustamiseks,“ selgitas Maikalu. „Koolitused aitavad osalejatel lahti mõtestada omavahelise suhtlemise, stressi ja toetusega seotud küsimusi.“

PREP-paarisuhtekoolituse süsteemile ja koolituste kättesaadavusele on kavas uut hoogu juurde anda uue PREP-paarisuhtekoolitajate baasväljaõppe kaudu käesoleva aasta augustis (lisainfo https://prep.ee/?p=272 ja https://prep.ee/?p=267) ning paarisuhtekoolitused klientidele algavad sügistalvest.

SA Väärtustades Elu (www.rasedus.ee, www.prep.ee) alustas tegevus 2006. aastal koostöös EV Rahvastikuministri bürooga ning selle peamiseks tegevusülesandeks sai raseduskriisi nõustamissüsteemi rajamine Eestis. 2009. aastal alustati perede vaimse tervise terviklikuma toetamise eesmärgil PREP-paarisuhtekoolitusega – täiskasvanute täiendkoolituse vormiga, mis aitab aru saada, mil moel partnerid teineteisega käituvad, kuidas omavahel suhtlevad ja millised on nende hoiakud kooselu suhtes, ning teadvustada, mida tuleks muuta või parandada.

Lisainfo:

Kaia Kapsta, SA Väärtustades Elu juhatuse esimees ning PREP-paarisuhtekoolitaja
Tel: 56 460 262
E-post: koolitus@rasedus.ee

Karmen Maikalu, psühholoog ja PREP-paarisuhtekoolitaja
E-post: maikalu@gmail.com

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.