PRESSITEADE 11. NOV. 2011

Pressiteade

SA VÄÄRTUSTADES ELU EHITAB KOOSTÖÖS KOHALIKE OMAVALITSUSTEGA ÜLES PERESUHTEID TOETAVA ÜLE-EESTILISE KOOLITUS- JA TUGISÜSTEEMI.

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel alustab SA Väärtustades Elu omavalitsuste ja mittetulundusühenduste koostööle rajatud ja paarissuhete tugevdamiseks mõeldud projekti, et muuta paremaks perede elukvaliteeti ja pakkuda seeläbi lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas.

Koostööprojekti esimeses etapis viiakse Harju, Pärnu, Viljandi ja Jõgeva maakondades läbi nõupäevi maakondade ja valdade ning huvigruppide esindajatega, et ehitada üles äriplaan ning leida parimaid lahendusi edaspidiseks koostööks. Harjumaa partneritega koos osaleb projektis ka Kohila vald Rapla maakonnast.

Koostöös kohalike omavalitsustega arendatakse välja peresid toetav tugiteenus, käitumuslikule paariteraapiale üles ehitatud PREP-paarisuhtekoolituse koolitussüsteem neis maakondades, kellega koostöös on varem peredele seda teenust juba pakutud ning uudse teenusena maakondades, kuhu seni ei ole veel jõutud.

Pärast projekti lõppu on võimalik antud tegevusi süsteemsemalt laiendada ka üle-Eesti.

SA Väärtustades Elu juhatuse esimehe ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitussüsteemi koolitaja Kaia Kapsta sõnul on PREP meetod unikaalne seetõttu, et aitab paaridel leida ja taastada suuremat lähedust ning õppida hoidma rahuldustpakkuvaid ja hästitoimivaid paarisuhted suuremate tagasilöökide ja kahjustuste eest, millega enamus paare erinevates suhtefaasides suuremal või vähemal määral paraku silmisti seisavad. Harmoonilisem perekond omakorda tähendab lastele täisväärtuslikumat kasvukeskkonda ja nende endi kasvamist täisväärtuslike perede loojateks.

„PREP-paarisuhtekoolitustel juhime inimeste tähelepanu isiklike hoiakute ja suhtlemisoskuste seosele toimetulekuga kodus ja ka väljaspool seda,“ lisab Kapsta.

Alates 2009 aasta II poolest on PREP-paarisuhtekoolituse läbinud ligi 1000 inimest.

Projekti uuenduslikkusele juhib tähelepanu gruppides osalenute tagasiside, mille kohaselt on mitmed osalejad avastanud endi jaoks olulisi ja vahel ka kriitilisi aspekte, millele varem ei teatud ega osatud tähelepanu pöörata. Enamik projektis osalenud paaridest on olnud meeldivalt üllatunud PREPmetoodika sisukusest. Sageli on küsitud jätkukoolituse järele.

Lähem info nõupäevade toimumise kohta:

Tallinn, Harjumaa ja Rapla maakond: 14.novembril kell 10.00 – 12.00 Tallinna Raseduskriisikeskuses Sõpruse pst. 151 Peugeot`maja II korrusel, Mustamäepoolne otsauks

Viljandi linn ja maakond: 30. novembril 2011 kell 13.00 – 15.00 Viljandi Maavalitsuse suures saalis

Pärnu linn ja maakond: 22. novembril 2011 kell 13.00 – 15.00 Pärnus Riia mnt 70 saalis

Jõgeva maakond ja Põltsamaa vald: 30. novembril 2011 kell 10.00 – 12.00 Põltsamaa vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 3, Põltsamaa

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

SA Väärtustades Elu loodi 2006. aastal. Üks peamisi tegevuse eesmärke on toetada perede vaimse tervise edendamist ja pereväärtusi üldisemalt Eesti ühiskonna. Seni on üheks suuremaks tegevusvaldkonnaks olnud reproduktiivtervisega seonduvalt raskustesse sattunud peredele suunatud raseduskriisi nõustamine, mille kõrvale on alates kevadest 2009 rajamisel paarisuhet tugevdav ja lahutusi ennetav PREP-paarisuhtekoolituse süsteem.

Lisainfo:

Kaia Kapsta

SA Väärtustades Elu juhatuse esimees

Mobiil: 56460262

koolitus@rasedus.ee

www.prep.ee

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.