Märtsikuuga lõppeb SA Väärtustades Elu projekt, mis on suunanud oma peatähelepanu

Põhjamaades juba ligi 10 aastat edukalt kasutusel olnud PREP-paarisuhtekoolituse Eestisse adapteerimisele ning koolitussüsteemi ülesehitamisele.

Projekt on teoks saanud tänu Vabaühenduste Fondil toetusele, keda on rahastanud Avatud Eesti Fondi vahendusel Norra, Island ja Liechtenstein.

PREP on lühend inglisekeelsest väljendist The Prevention and Relationship Enhancement Program, mis tõlkes võiks tähendada “ennetav koolitusprogramm paarisuhte tugevdamiseks”. Programmi on välja töötanud USA teadlased Denveri Ülikoolis Colorados ning see põhineb enam kui 25-aastasel uurimustööl kooselu ja paarisuhete vallas. Praeguseks on PREP levinud rohkem kui 50 riigis üle kogu maailma.

„Projekti algusest – mai 2009 – oleme olnud intensiivses materjalide eestindamise, koolitajate koolitamise ja praktikagruppide läbiviimise protsessis. Alates eelmise aasta augustist on Eestis läbiviidud PREP-paarisuhtekoolitustel oma paarisuhte kvaliteediga tegelenud juba ligi 150 paari,“ kirjeldas projekti käiku projektijuht ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta.

„Alates aprillikuust 2010 hakkavad Eestis koolitama paare 25 PREP-paarisuhtekoolituse koolitajat, sh. 7 meeskoolitajat, kõik oma valdkonnas eelnevalt tunnustust leidnud spetsialistid.“

„Ehkki meestel kipub seesuguste koolituste suhtes olema rohkem eelarvamusi kui naistel, väljendasid just mitmed PREP-paarisuhtekoolituse läbinud mehed sügavat rahulolu, et olid ikkagi otsuse vastu võtnud ja naisega koos koolitusel ära käinud,“ ütles projekti üks algatajatest, psühholoog ja PREP-programmi koolitajate koolitaja Karmen Maikalu. „Meeste jaoks lisab koolitusel osalemisele turvalisust asjaolu, et PREP-paarisuhtekoolituse hea tava ei toeta isiklike probleemide ja valukohtade suurde gruppi toomist nagu enesearengulistel koolitustel tavaliselt kombeks. Niisiis on PREP-paarisuhtekoolitus pigem kohaks, kus paar saab oma paarisuhtesse puutuvat omavahel arutada, kuid seda PREP-i poolt antavas uudses võtmes ja raamistikus,“ selgitas Maikalu.

Koolituse kasutegur sõltubki eelkõige valmisolekust koolitusel kaasa töötada ja koolitusel omandatu oma igapäevellu rakendada. PREP ei lahenda mõne koolituspäeva jooksul kõiki paarivahelisi probleeme, küll aga annab vahendeid ja oskusi nendega edaspidises elus edukamaks tegelemiseks, samuti erimeelsustega ning mõlema osapoole erinevate, sageli ka vastuoluliste ootustega toimetulekuks. Paljude paaride jaoks oli seoses koolitusega juba see iseenesest suureks väärtuseks ja suhtevärskenduseks, et nad olid teadlikult võtnud aega teineteisega koosolemiseks ja omavaheliseks sügavamaks suhtluseks.

„Tagasisideküsitluste tulemusena hindas 56 % osalejatest koolituse usaldusväärsust 7 punkti süsteemis maksimaalse 7 punkti ja 23 % osalejatest 6 punkti vääriliseks, mis on väga hea näitaja,“ tõi Kaia Kapsta välja ühe olulise tähelepaneku projekti mõõdetavatest tulemustest.

Emotsionaalset lisaväärtust tõi projektile mitmete paaride tagasiside, kes olid koolituseelselt juba suhtega sügavasse kriisi sattunud või lahkugi kolinud, ent nüüdseks taas koos ning tänulikud võimaluse eest tegeleda oma paarisuhtega PREP- paarisuhtekoolitusel.

„Peame PREP-paarisuhtekoolituse preventiivset toimet ülioluliseks ja seda eriti tänapäeval valitseva tööpuuduse valgusel. Viimased uuringud kinnitavad, et mitte lasterikaste perede vanematel, nagu seda seni on arvatud, vaid inimestel, kes on kas lahutusprotsessis või äsja lahutatud, on oht enesehinnangu ja üldise toimetulekuvõime languseks sellisel määral, et nad võivad ka tööturul sattuda kõige haavatavamasse rühma,“ täiendas Kapsta.

PREP-paarisuhtekoolituse grupid alustavad oma tegevust alates aprillist 2010. Gruppide kohta saab lähemat informatsiooni www.rasedus.ee/prep

Lisainfo: Kaia Kapsta

SA Väärtustades Elu juhatuse esimees

Mobiil: 56460262

koolitus@rasedus.ee

www.rasedus.ee

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.