Tegevuse taust ja eesmärgid

SA Väärtustades Elu koostöös EV Rahvastikuministri bürooga alustasid 2006. aastal tegevust, mille lähteülesandeks on uurida raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumise kvaliteeti Eestis ja määratleda:

  • vajadus rasedate, s.h raseduse katkestamist planeerivate
  • patsientide ja nende lähedaste nõustamise järele
  • raseduskriisi nõustamise olemus ning eesmärgid, mida saab võtta aluseks nõustamise kvaliteetstandardi väljatöötamisele
  • raseduskriisi nõustajate täiendõppe eesmärgid ja õppekava

Eesmärgid

  • Luua eeldused Eesti naiste emotsionaalse ja vaimse tervise seisundi parandamiseks läbi kaasaegsete tervisedendamise, preventsiooni- ja rehabilitatsioonimeetodite
  • Formuleerida kirjalikult erinevate sotsiaalsete institutsioonide koostöö tulemusena Eesti raseduskriisi nõustamise prioriteedid ja põhisuunad
  • Kujundada välja Eesti elanikkonna ootustele ja vajadustele vastav nõustamine ja teiste oluliste teenuste (tugikeskused, tugigrupid, tugiisikud, ajutise elupaiga võimalus jne.) koostöö- ja tugivõrgustik

Sihtrühm

Tegevuse peamine sihtrühm on eesti ja vene keelt kõnelevad naised ja nende lähedased, kes vajavad psühholoogilist abi, toetust ja informatsiooni raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel perioodil.

Missioon

Väärtused

Inimesed

Põhikiri