26. Ja 27. augustil on kõigil litsentseeritud PREP-paarisuhtekoolitajatel võimalik osa võtta dr Howard Markmani kahest koolituspäevast.

26.08.2013

Ülevaade  PREP 7. Versiooni uuendustest ja  programmist PREP for Army (PREP sõjaväelastele) (programm on seni kandnud nime PREP for Strong Bonds (Tugeva seotussuhte PREP)  ja nüüd tuntakse seda pigem nimetuse all Fearless Marriage (Kartusetu abielu)).

27.08.2013

Programmide Got Your Back (Ma toetan Sind) (sõjaväeline programm teenistuses olevatele meestele ja naistele) ja Fatherhood Program (Isaduse programm) (nüüd On My Shoulders (Minu õlul)) treeningpäev.

Tegemist on avalöögiga PREP for Army (PREP sõjaväelastele), Got Your Back (Ma toetan Sind) ja Fatherhood Program (Isaduse programmi) Eesti oludele vastavaks kohandamisel. Programmidega tutvumine ja vastava koolituse korraldamine Eestis on eelduseks ka tõlketöödega alustamisel.

Koolituspäevadel osalenud saavad  õiguse tegutseda mainitud programmide  koolitajatena.

Ühe koolituspäeva maksumus: 80 EUR

Registreerumine ja täpsem informatsioon Dr. Howard Markmani koolituspäevade kohta:

e-post: koolitus@rasedus.ee Kaia Kapsta, tel. 56 460 262

Ülevaated programmidest:

1.     Got Your Back (Ma toetan Sind)

Got Your Back on lõbus, interaktiivne ja asjakohane PREP õppekava, mis keskendub sellele, et abistada osalejal suhteid paremini mõista ning otsuseid teha. Õppekava eesmärgiks on aidata osalejal stressiga tõhusamalt toime tulla, piirata destruktiivseid suhtlusmustreid, mõista ohutu ja ohtliku suhte dünaamikat, ning olla sihikindlam oma ootustes ja tegevustes eduka suhte otsingul.

Õppekava Got Your Back on loodud pigem üksikisikute kui paaride jaoks. See on suurepärane võimalus osalejatega kontakti leidmiseks ning nende abistamiseks oluliste eluliste oskuste õppimisel. Materjalid on kaasahaaravad, lõbusad ja tänapäeva noorte täiskasvanute (eriti alla 35-aastaste) jaoks tähendusrikkad.

Selle PREP õppekava õpetamiseks on vajalik vastav väljaõpe

2.     PREP for Strong Bonds (Tugeva seotussuhte PREP)

PREP for Strong Bonds on sõjaväelastele suunatud õppekava, mille eesmärk on aidata partneritel lahendada kõigi paaride ees seisvaid küsimusi (nagu suhtlemine, stress ja toetus), ning samuti küsimusi, mis on iseloomulikud sõjaväeperede jaoks (nagu lähetused ja re-integratsioon).

Selle PREP õppekava õpetamiseks on vajalik vastav väljaõpe.

Miks see on oluline?

       I.            See õppekava võimaldab paaridel

 • Asendada suhtlemise ohumärgid proaktiivsete strateegiatega, mis tagavad lugupidava kõne ja kuulamise.

 • Uurida, kuidas koos lõbu tunda ning rahuldada läheduse vajadust, töötades ühiselt teineteise hellitamiseks ja toetamiseks.

 • Harjutada stressiga toimetulekut ning vähendada stressi negatiivset mõju suhtele.

 • Tunda ära ja rääkida probleemidest ja ootustest, sealhulgas tulevikuplaanidest.

 • Uurida minevikukogemuste võimalikku mõju paari tulevikule.

 • Kinnitada pikaajalist rahulolu pühendumise kaudu.

 • Seista ühiselt silmitsi lähetuste ja re-integratsiooniga seotud väljakutsetega.

 • Koostada põhireeglid olulistest vestlustes lugupidavalt ja produktiivselt osalemiseks.

Mis teeb PREP for Strong Bonds unikaalseks?

Selles hiljutises õppekavas pühendas PREP oma energia küsimustele, millega sõjaväepaarid kõige sagedamini kokku puutuvad, nagu näiteks lähetuste raskus. PREP for Strong Bonds sisaldab sama hindamatut suhtekoolitust, mida pakuvad kõik meie õppekavad, ning lisaks sellele aitab sõjaväeperedel keskenduda oma ootustest rääkimisele ka siis, kui rollid pikaajalise äraoleku ajal muutuvad.

Osalejast lähtuv

PREP for Strong Bonds hõlmab rohkem kui 61 loenguformaadist erinevat tegevust, et kaasata hõivatud paaridel siintoodud teemasid reaalselt ellu rakendada.

Paindlik formaat

Programmi kestus: kokku 15 tundi

Iga eraldiseiseva õppetüki arvestuslik kestus on 40-80 minutit. Nagu kõigi meie õppekavade puhul, on materjali kerge kohandada.

 3.    On My Shoulders (Minu õlul)

On My Shoulders on unikaalne interaktiivne õppekava, mis töötati välja selleks, et aidata meestel parandada terve suhte jaoks vajalikke oskusi, eriti lastega suhtlemisel. Teemad on: suhtlemine, stress, vanemlikud kohustused, pühendumine, distsipliin ja tänulikkus.

Miks see on oluline?

See õppekava võimaldab osalejatel

 • Õppida asendama suhtlemise ohumärke proaktiivsete strateegiatega, mis tagavad lugupidava kõne ja kuulamise.

 • Uurida isiksuse rolli suhetes teistega – eriti lastega.

 • Pidada tänulikkuse logiraamatut, mis aitab mõista ja praktiseerida tänutunde väljendamist, mis on õnnetunde aluseks.

 • Mõista ja hoolikalt kaaluda peres distsipliinile omistatud rolli.

 • Mõtelda turvaliste ja ebakindlate kiindumuste üle.

 • Praktiseerida tugevat enesekindlat positiivset suhtlemis.

 • Arutleda nende jõudude üle ühiskonnas, mis mehe rolli stereotüpiseerivad või piiravad.

 • Mõista pühendumise tähtsust.

Mis teeb õppekava On My Shoulders unikaalseks?

Kuuleme osalejaid pärast koolitust Minu käeulatuses (Within My Reach) sageli ütlemas, “Ma soovin, et oleksin seda teadnud siis, kui alles kohtamas käimist alustasin”, kuna see õppekava aitab üksikutel seada oma isiklikke ja suhte arenguga seotud eesmärke ning pühenduda selliste otsuste tegemisele, mis neid eesmärke proaktiivselt realiseerida aitavad.

Osalejast lähtuv

On My Shoulders hõlmab rohkem kui 75 tegevust, mis kaasavad üksikuid isasid, väikeseid gruppe ja suuri osalejate gruppe, nende teemade enda elus rakendamisel.

Paindlik formaat

Programmi kestus: kokku 21 tundi

Iga osa (kokku 14) arvestuslik kestus on 90 minutit. Nagu kõigi meie õppekavade puhul, on materjali kerge kohandada.

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja

Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

kysk-logo-eesti-sveitsi-koostooprogramm

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.