KOOLITUS SOTSIAALVALDKONNA SPETSIALISTIDELE

PREP-üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes

Teisese ennetustegevuse (PREP-programm üksikisikutele – Minu suhe on minu kätes (ingl k Within My Reach) tutvustus sotsiaalvaldkonna spetsialistidele.

Koolitust tutvustav video: https://www.youtube.com/watch?v=mNGLGk_IjlE

Koolituse eesmärk on üksikisikute, lastega perede ja kogukonna heaolu, rahulolu ning turvalisuse tõstmine.

Sihtrühm:

 • Last/lapsi kasvatav üksikvanem
 • Noored (mh alaealised/teismeeas) rasedad/sünnitanud naised
 • Riskiperest pärit noored
 • Elluastuvad asenduskodu kasvandikest lapsevanemad/noored
 • Riskiperes olev lapsevanem
 • Kriisis olev lapsevanem
 • Suhtest-suhtesse libisev lapsevanem
 • Eelnevate sihtrühmadega tegelevad spetsialistid

 

Kasusaajad:

 • Lapsed, kelle elukeskkond muutub turvalisemaks
 • Pered, kelle elukvaliteet muutub paremaks
 • Pered, kus lähisuhtevägivald väheneb
 • Kärgpered, kelle toimetulek paraneb
 • Ametnikud, kelle töökoormus väheneb
 • Tööandjad – heas ja turvalises paarisuhtes olevad töötajad on efektiivsemad
 • Kogukond, kasu on põlvkondade ülene ja ühiskondlik, sest inimeste toimetulek paraneb, ühiskondlik turvalisus suureneb

 

Koolitus keskendub:

 • negatiivsete suhtemustrite, s.h lähisuhtevägivalla ja selle võimaliku ohu märkamisele ja teadvustamisele;
 • lähisuhtevägivalla mõju teadvustamisele perele, üksikisikule ja lastele;
 • negatiivsete suhtemustrite asendamisele respekti ja lugupidamist väljendavate suhtlemisoskustega;
 • stressiga paremale toimetulekule ning selle negatiivse mõju vähendamisele lähisuhtes;
 • isiklike vajaduste ja ootuste uurimisele ning nende rolli mõistmisele oma otsustusprotsessides;
 • armumisprotsessi tekkepõhjuste mõistmisele ning sellest lähtuvalt targale navigeerimisele naudingu ja   läbitunnetatud otsuste vahel oma isiklikes suhetes;
 • terve ja turvalise lähisuhte loomisele;
 • pühendumise olulisuse teadvustamisele püsiva ja õnneliku paarisuhteni jõudmiseks;
 • andestamise ja truudusetuse käsitlemisele ebatervesse paarisuhtesse sattumise vältimiseks;
 • kasuvanemlusega või kärgperede loomisega kaasnevate väljakutsete ja võimaluste nägemisele.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • tervete paarisuhete määratlemine ja uurimine;
 • oskuste omandamine, mis aitab paremini teha paarisuhte puuduvataid otsuseid;
 • suhtlemisoskuste omandamine, mis aitab üles ehitada püsivaid paarisuhteid ja õpetab rääkima tundlikel teemadel, mida on paarisuhtes keeruline käsitleda;
 • suhtevisiooni loomine – millist suhet ma tahan?;
 • turvalisus paarisuhtes;
 • hea suhe vs halb suhe;
 • suhtlemise neli ohumärki;
 • hea suhtlemise alustalad;
 • teadlikud suhtevalikud – arukas armastus;
 • päritoluperekonna mõju;
 • ootused lähisuhtele;
 • sündmused, teemad ja varjatud teemad;
 • andestamine ja pühendumine;
 • isiklike barjääride teadvustamine;
 • lapsed, lahutus ja kärgpered;
 • prioriteedid paarisuhtes.

 

Koolituse maht: 16 tundi

Aeg: 23. ja 30. september 2015, kell 9-17

Koht: Jõgeva Maavalitsus

Koolitajad: Karmen Maikalu, psühholoog – psühhoterapeut ja Andres Sild, psühhiaater – psühhoterapeut, SA Väärtustades Elu

Hind: 135.- eurot / in

Info: www.prep.ee, Karmen Maikalu (maikalu@gmail.com, tel 53331912)

Registreerimine: Aime Meltsas, Jõgeva Maavalitsus, aime.meltsas@jogeva.maavalitsus.ee

 

 

 

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.