Hasartmängumaksu Nõukogu toetab PREP-programmi koolitusi läbi projekti Terved suhted lapse vaimse tervise toetuseks!”

PREP-paarisuhtekoolitused ja PREP-üksikisikute koolitused aitavad kaasa laste elukeskkonna parendamisele. Alaealise lapse või lastega lapsevanemate koolitamine tervete ja turvaliste peresuhete loomise ja hoidmise osas aitab ennetada ka laste vaimse tervisega seotud riske.

Soodushinnaga 45. – eurot/inimene on võimalik PREP-programmi koolitustel osaleda

Sihtgrupp

Sihtgruppi kuuluvad üle Eestiliselt:

1)      lapseootel pered;

2)      väikelastega pered;

3)      3 ja enama lapsega pered;

4)      vaesusriskis olevad lastega pered

5)      probleemsete teismelistega lapsevanemad;

6)      lahkuminevad vanemad;

7)      üksikvanemad; pered, kus kasvavad lapsed ja on esinenud/esineb lähisuhtevägivalla episoode

8)      asendushooldusel olnud peret loovad või väikelastega noored täiskasvanud.

 

Koostööpartnerina toetab perede vaimset tervist ka Saue Vallavalitsus. Läbi kohaliku omavalitsuse toetuse on juba mitu aastat järjest vallavalitsus toetanud Saue valla peresid, kus kasvavad alaealised lapsed. PREP-paarisuhtekoolitus ja PREP-üksikisikutele aitab peredel omandada oskuseid, kuidas paremini toime tulla keeruliste olukordadega. Sisuliselt saavad osalejad  koolitusel  suhteoskusi parendada ja arendada! Läbi mõju-uuringu, mis tehti koostöös Tartu Ülikooliga, võib kinnitada, et koolitusel osalenute ärevuse ja depresiooni näitajad langevad, mis mõjutab otseselt ka peres kasvavate laste elukeskkonda!

 

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.