Programmid – PREP-paarisuhtekoolitus ja üksikisikutele suunatud PREP-koolitus Minu suhe on minu kätes – aitavad kaasa laste elukeskkonna parendamisele.

Alaealise lapse või lastega lapsevanemate või tulevaste lapsevanemate koolitamine tervete ja turvaliste peresuhete loomise ja hoidmise osas aitab ennetada ka laste vaimse tervisega seotud riske.

2019. a projekti rahastus ja tegevustega viiakse ellu:

1) PREP-üksikisikute koolituse „Minu suhe on minu kätes“ mõju-uuring

2) PREP-paarisuhtekoolitused lapsevanematele

3) Raseduskriisi nõustajate täiendkoolitus

4) Emadepäeva konverents

5) Isadepäeva konverents

Koolitusprogrammi „Minu suhe on minu kätes“ mõju-uuringu läbiviimist toetab ka Sotsiaalministeerium läbi sihtotstarbelise riigieelarvelise eraldise.

Soodushind 50. – eurot/inimene kehtib:

1)      PREP-üksikisikute koolituse „Minu suhe on minu kätes“ mõju-uuringus osalejale;

2)      PREP-paarisuhtekoolitusel allpool loetletud sihtgruppi kuuluvad osalejad

 Sihtgruppi kuuluvad üle Eestiliselt:

 1)     lapseootel pered

2)     väikelastega pered

3)     3 ja enama lapsega pered

4)     vaesusriskis olevad lastega pered

5)     probleemsete teismelistega lapsevanemad, käitumisprobleemidega teismelistega pered

6)     lahkuminevad/lahku läinud vanemad

7)     üksikvanemad

8)     asendushooldusel olnud peret loovad või väikelastega noored täiskasvanud

9)    kärgpered

10)   ja teised riskigruppi kuuluvad lapsevanemad/hooldajad ning laste ja peredega tegelevad spetsialistid

11)  lapsevanemad, kes avaldavad soovi osaleda vanemlust toetaval koolitusel

12) probleemsete peresuhetega kodudes kasvanud/kasvavad teismelised või noored täiskasvanud

13) pered, kus kasvavad lapsed ja on esinenud/esineb lähisuhtevägivalla episoode

 Paaridele ja üksikisikutele suunatud PREP-koolitusprogrammid aitavad peredel omandada oskuseid, kuidas paremini toime tulla keeruliste olukordadega. Suhteoskuste arendamine toimub läbi aktiivse oskusõppe.

Tartu Ülikooliga koostöös läbiviidud PREP-paarisuhte koolitusprogrammi mõju-uuring näitas olulist muutust koolitusel osalenute ärevuse ja depressiooni näitajate languse osas. Eelpoolmainitud faktorid mõjutavad otseselt pereliikmetevahelis suhtekvaliteeti ning seeläbi ka peres kasvavate laste elukeskkonda!

Koostööpartnerina toetab perede vaimset tervist ja paremat psühhosotsiaalset toimetulekut ka Saue Vallavalitsus. Läbi kohaliku omavalitsuse toetuse on juba mitu aastat järjest vallavalitsus toetanud Saue valla peresid, kus kasvavad alaealised lapsed.

1 Comment
  1. Soovin osaleda Kohila koolituses